Maxchelat Cu 40.5% (Provita)

 

 

1. Tên sản phẩm: Maxchelat Cu

2. Thông tin sản phẩm

- Hàm lượng Cu: 40,5%

- Tỷ lệ Cu:Glycine là 1:1                                       .

- Dạng hạt, độ đồng đều cao, màu xám đen, tan trong nước

3. Đặc điểm của Maxchelat Cu

-  Sử dụng công nghệ sản xuất đột phá (The Excentric Vibrating Mill) làm cho Cu hữu cơ có tính sinh khả dụng cao, kích thước nano, dễ hấp thu và hòa tan.

- Không lẫn tạp chất so với sử dụng công nghệ thông thường (phản ứng hóa học).

- Hàm lượng Cu tối đa, liều lượng sử dụng ít hơn.

- Hạn chế đào thải Cu ra môi trường bên ngoài.

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu.

4. Sử dụng

Bổ sung vào premix hay thức ăn chăn nuôi hỗn hợp.

Liều dùng được tính dựa trên hàm lượng Cu (40,5%) và nhu cầu bổ sung Cu thú nuôi.

Số lượng tối đa của nguyên tố Cu trong mg/kg thức ăn hoàn chỉnh

  • Heo con, heo cai sữa đến 4 tuần sau cai sữa: 150 (tổng số). Từ tuần thứ 5 đến thứ 8 sau cai sữa: 100 (tổng số).
  • Bò: trước quá trình nhai lại: 15 (tổng số), giống bò khác: 30 (tổng số).
  • Cừu: 15 (tổng số)
  • Dê: 35 (tổng số)
  • Giáp xác: 50 (tổng số)
  • Loài thú khác: 25 (tổng số)